แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กค.58 ตรวจสอบการรุกล้ำคลองสาธารณะ


ร่วมตรวจสอบการรุกล้ำคลองสาธารณะ
แขวงทางหลวงสุโขทัยเปิดศูนย์เทศกาลสงกรานต์ปี 2558


แขวงทางหลวงสุโขทัย ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.โดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนาย ฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ร่วม เป็นประธานเปิด