แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

วิสัยทัศน์

แขวงการทางสุโขทัย พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม

และปลอดภัย  เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน...

 

พันธกิจ

พัฒนา บำรุงดูแลรักษา ปรับปรุงทางหลวง

ให้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย และสวยงาม