แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจติสติกส์ สาย 125 ตอน แจกัน-บ้านสวน ที่ กม.20+468

../uploads/1547112314_ประกาศ สาย125.pdf

เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2562