แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ราคากลางโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจติสติกส์ สาย 1048 ตอน หอรบ-สวรรคโลก ระหว่าง กม.63+575 - กม.64+915

../uploads/1546577043_ราคากลาง 1048.pdf

เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2562