แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ราคากลางโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจติสติกส์ สาย 125 ตอน แจกัน-บ้านสวน ที่ กม.20+468

../uploads/1546576836_ราคากลาง 125.pdf

เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2562