แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวมรดกโลก กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สาย 101 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.56+590-กม.57+975

../uploads/1511856505_TOR58.pdf

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560