แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สาย 1373 ตอน คลองยาง-บ้านเหมือง ระหว่าง กม.5+801

../uploads/1511324175_TOR57.pdf

เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560