แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สาย1187ตอน ศรีสัชนาลัย-ข้ามแม่น้ำยม ระหว่าง กม.0+310

../uploads/1511324072_TOR56.pdf

เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560