แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สาย 1373 ตอน คลองยาง-บ้านเหมือง ระหว่าง กม.5+801

../uploads/1510046566_TOR55.pdf

เมื่อวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2560